I Definicje:

 1. Dostawc膮 systemu zam贸wie艅 internetowych umieszczonego na witrynie internetowej https://sliceofheaven.pl jest firma Rafa艂 Pukacz z siedzib膮 we Wroc艂awiu, ul. Bia艂owieska 18/10, NIP: 894 299 31 23
 2. Zamawiaj膮cy (Klient) w rozumieniu niniejszego regulaminu, osoba fizyczna (w tym Konsument), kt贸ra uko艅czy艂a 18 lat i posiada pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, b膮d藕 osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadaj膮ca zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych. Zamawiaj膮cym mo偶e by膰 osoba fizyczna, kt贸ra uko艅czy艂a 13 lat, ale nie uko艅czy艂a 18 lat w zakresie, w jakim mo偶e nabywa膰 prawa i zaci膮ga膰 zobowi膮zania zgodnie z przepisami powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa tj. w drobnych bie偶膮cych sprawach 偶ycia codziennego.
 3. Sprzedawca w rozumieniu niniejszego regulaminu to firma Rafa艂 Pukacz z siedzib膮 we Wroc艂awiu, ul. Bia艂owieska 18/10, NIP: 894 299 31 23
 4. Sklep w rozumieniu niniejszego regulaminu to serwis internetowy nale偶膮cy do Sprzedawcy, dost臋pny pod domen膮 https://sliceofheaven.pl, za po艣rednictwem, kt贸rego Zamawiaj膮cy mo偶e zakupi膰 od Sprzedawcy towary.
 5. Zam贸wienie w rozumieniu niniejszego regulaminu, czynno艣膰 prawna dokonywana przy wykorzystaniu strony聽https://sliceofheaven.pl, podczas kt贸rej Zamawiaj膮cy wyra偶a wol臋 kupna wybranych towar贸w zgodnie z ich opisem oraz Cen膮.
 6. Regulamin 鈥 niniejszy regulamin okre艣laj膮cy zasadny 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 przez Sprzedawc臋.
 7. P艂atno艣膰 w rozumieniu niniejszego regulaminu, czynno艣膰 polegaj膮ca na zap艂acie, w spos贸b okre艣lony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny towaru oraz koszt贸w dostawy.
 8. P艂atno艣膰 DotPay w rozumieniu niniejszego regulaminu, czynno艣膰 polegaj膮ca na zap艂acie, w spos贸b okre艣lony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny towaru oraz Koszt贸w dostawy poprzez system DotPay.
 9. Dzie艅 roboczy w rozumieniu niniejszego regulaminu, czas od otwarcia lokalu do godziny zamkni臋cia lokalu tj. od poniedzia艂ku do czwartku do godziny 3:00, a od pi膮tku do niedzieli oraz w 艣wi臋ta do godziny 4:00.

II Postanowienia og贸lne:

 1. Niniejszy Regulamin okre艣la zasady zawierania pomi臋dzy Sprzedawc膮, a Zamawiaj膮cym umowy sprzeda偶y towaru, przy wykorzystaniu 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰 oraz korzystania przez Zamawiaj膮cego ze Sklepu, dost臋pnego pod adresem internetowym https://sliceofheaven.pl.
 2. W zakresie us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 niniejszy Regulamin jest regulaminem, o kt贸rym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z p贸藕n. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klient贸w Sklepu. Klient zobowi膮zany jest do przestrzegania wszystkich postanowie艅 Regulaminu. Sprzeda偶 odbywa si臋 na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowi膮zuj膮cej w momencie z艂o偶enia Zam贸wienia.
 3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnosz膮ce si臋 do produkt贸w (艂膮cznie z cenami), nie stanowi膮 oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy okre艣lone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

III. Przyjmowanie i realizacja zam贸wie艅

 1. Warunkiem korzystania z us艂ug Sklepu jest zapoznanie si臋 z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Sk艂adaj膮c zam贸wienie, Zamawiaj膮cy akceptuje tre艣膰 Regulaminu.
 2. Realizacja zam贸wie艅 odbywa si臋 w godzinach pracy Restauracji.
 3. W przypadku braku kontaktu telefonicznego z Zamawiaj膮cym Sprzedawca ma prawo w dowolnym momencie anulowa膰 Zam贸wienie.
 4. Zam贸wienia za pomoc膮 strony internetowej realizujemy:

  Bulwar Ikara 27

  Poniedzia艂ek: 11:00-03:00
  Wtorek: 11:00-03:00
  艢roda: 11:00-03:00
  Czwartek: 11:00-03:00
  Pi膮tek: 11:00-04:00
  Sobota: 11:00-04:00
  Niedziela: 11:00-04:00

  S臋pa-Szarzy艅skiego 71

  Poniedzia艂ek: 18:00-03:00
  Wtorek: 18:00-03:00
  艢roda: 18:00-03:00
  Czwartek: 18:00-03:00
  Pi膮tek: 14:00-06:00
  Sobota: 14:00-06:00
  Niedziela: 14:00-03:00

IV Dodatkowe informacje, realizacja zam贸wie艅

 1. Sprzedaj膮cy realizuje dow贸z zam贸wie艅 na terenie Wroc艂awia. Koszt dostawy uzale偶niony jest od odleg艂o艣ci od lokalu.聽
 2. W zale偶no艣ci od odleg艂o艣ci od lokalu warto艣膰 minimalnego zam贸wienia jest r贸偶na.

V Dodatkowe informacje, zam贸wienia internetowe

 1. Warunkiem realizacji zam贸wienia jest poprawne i zgodne z prawd膮 wype艂nienie formularza na stronie https://sliceofheaven.pl/ oraz zaakceptowanie Regulaminu przez Zamawiaj膮cego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odm贸wienia realizacji Zam贸wienia w przypadku, gdy przes艂ane dane s膮 niejasne, b艂臋dne, niepe艂ne lub nie spe艂niaj膮 warunk贸w promocji.
 3. Przed przekazaniem Zam贸wienia do realizacji Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji mailowej lub telefonicznej Zamawiaj膮cego.
 4. Konta sta艂ego klienta nie zawieraj膮 danych osobowych. W rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. s膮 nieobowi膮zkowe i s艂u偶膮 jedynie do realizacji bie偶膮cych zam贸wie艅.

VI Koszty dostawy i czas realizacji zam贸wienia

 1. Zam贸wienia na terenie Wroc艂awia dowo偶one s膮 do zamawiaj膮cego wed艂ug ustalonego cennika.
 2. Termin realizacji Zam贸wienia wynosi 艣rednio od 30 do 90 minut od momentu przyj臋cia lub zatwierdzenia zam贸wienia i mo偶e ulec wyd艂u偶eniu z powod贸w obiektywnych:
  – ob艂o偶enie prac膮 restauracji,
  – z艂e warunki atmosferyczne,
  – godziny szczytu i korki itp,
  nie d艂u偶ej jednak ni偶 do ko艅ca jednego dnia roboczego.
 3. W przypadku wyboru dok艂adnej godziny realizacji Zam贸wienia 鈥 Restauracja dostarczy je na okre艣lon膮 godzin臋 z marginesem czasowym +/- 15 minut.
 4. Towar zostanie dostarczony pod wskazan膮 bram臋 lub dom wskazane w Zam贸wieniu.
 5. Po z艂o偶eniu Zam贸wienia Klient w ci膮gu 10 minut zostanie poinformowany przez Restauracj臋 o przyj臋ciu Zam贸wienia do realizacji i przewidywanym czasie jego dostarczenia lub odrzuceniu Zam贸wienia z podaniem przyczyny. Wy偶ej wymieniona informacja zostanie przekazana drog膮 mailow膮.

VII Formy p艂atno艣ci

 1. Dokonanie p艂atno艣ci mo偶e nast膮pi膰 w 3 formach: got贸wk膮 przy odbiorze, kart膮 p艂atnicz膮 za pomoc膮 terminala p艂atniczego przy odbiorze (po wcze艣niejszym poinformowaniu Restauracji o tym sposobie p艂atno艣ci) lub p艂atno艣ci online za pomoc膮 systemu p艂atno艣ci internetowych DotPay.聽
 2. Na 偶膮danie Zamawiaj膮cego, Sprzedaj膮cy wystawia faktur臋 sprzeda偶y VAT lub Paragon z NIPem. O ch臋ci otrzymania Faktury VAT b膮d藕 paragonu z NIPem Zamawiaj膮cy poinformuje przy sk艂adaniu zam贸wienia.聽
 3. Podana w Zam贸wieniu cena stanowi ca艂kowit膮 cen臋, jak膮 Zamawiaj膮cy zobowi膮zany b臋dzie zap艂aci膰 wraz z nale偶nym podatkiem oraz kosztem dostawy.
 4. Je偶eli Zamawiaj膮cy zobowi膮zany b臋dzie do p艂atno艣ci wykraczaj膮cej poza uzgodnion膮 cen臋, kt贸ra obejmowa艂a b臋dzie elementy okre艣lone w ust. 3 powy偶ej, Sklep poinformuje Zamawiaj膮cego o tym fakcie. Obci膮偶enie Zamawiaj膮cego dodatkowymi kosztami nast膮pi wy艂膮cznie po uzyskaniu wyra藕nej zgody Zamawiaj膮cego.
 5. Dost臋pnym 艣rodkiem porozumiewania si臋 Zamawiaj膮cego ze Sklepem jest kontakt telefoniczny. Numery telefon贸w do poszczeg贸lnych lokali znajduj膮 si臋 w zak艂adce 鈥濳ontakt鈥 na stronie https://sliceofheaven.pl/

VIII Dodatkowe informacje, System p艂atno艣ci DotPay: Zwroty

 1. P艂atno艣ci online Sprzedawca realizuje poprzez serwis DotPay 鈥 dane firmy: Dotpay Sp. z o.o., z siedzib膮 w Krakowie, 30-552 Krak贸w, przy ulicy Wielickiej 28b, zarejestrowana przez S膮d Rejonowy Krak贸w-艢r贸dmie艣cie w Krakowie, Wydzia艂 XI Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem 0000700791, posiadaj膮ca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255
 2. W przypadku braku potwierdzenia p艂atno艣ci DotPay w systemie Sprzedawcy Zam贸wienie nie zostanie przekazane do realizacji, a Zamawiaj膮cy winien w贸wczas skontaktowa膰 si臋 telefonicznie ze Sprzedaj膮cym w celu ustalenia sposobu realizacji zam贸wienia lub z艂o偶y膰 Zam贸wienie ponownie wybieraj膮c inn膮 form臋 p艂atno艣ci (got贸wk膮 lub kart膮 p艂atnicz膮 u dostawcy Zam贸wienia).
 3. W przypadku odrzucenia p艂atno艣ci online za Zam贸wienie Zamawiaj膮cy ma prawo zrezygnowa膰/odst膮pi膰 od realizacji Zam贸wienia bez podania przyczyny.
 4. W przypadku niezrealizowania op艂aconego z g贸ry przez system p艂atno艣ci DotPay Zam贸wienia, Sprzedawca na pro艣b臋 Zamawiaj膮cego zwr贸ci 艣rodki pieni臋偶ne poprzez system DotPay w terminie do 14 dni roboczych.

IX Dodatkowe informacje, System p艂atno艣ci terminal p艂atniczy:

 1. Sprzedawca na pro艣b臋 Zamawiaj膮cego udost臋pnia opcj臋 p艂atno艣ci za Zam贸wienie poprzez terminal p艂atniczy, jednak偶e musi zosta膰 o tym fakcie poinformowany przed wyjazdem dostawcy tj. maksymalnie do 15 minut od z艂o偶enia Zam贸wienia.
 2. W przypadku rezygnacji z p艂atno艣ci terminalem p艂atniczym Zamawiaj膮cy zobowi膮zany jest zap艂aci膰 za Zam贸wienie got贸wk膮 u dostawcy Zam贸wienia.

X Prawo odst膮pienia od umowy

 1. Przed spe艂nieniem 艣wiadczenia przez Sprzedawc臋 Zamawiaj膮cy mo偶e odst膮pi膰 od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Aby skorzysta膰 z prawa odst膮pienia od umowy, Zamawiaj膮cy zobowi膮zuje si臋 poinformowa膰 Sprzedawc臋 w drodze jednoznacznego o艣wiadczenia poprzez kontakt telefoniczny z Restauracj膮.聽Klient mo偶e zrezygnowa膰 z zam贸wienia do momentu rozpocz臋cia realizacji zam贸wienia.
 3. Sprzedawca dokona zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Konsument.
 4. przypadku odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 umow臋 uwa偶a si臋 za niezawart膮.
 5. Na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez Sprzedawc臋 Zamawiaj膮cy traci prawo odst膮pienia od umowy.

XI Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 z tytu艂u r臋kojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie okre艣lonym w art. 556 i nast臋pne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku 鈥 Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)
 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodno艣ci rzeczy sprzedanej z umow膮, a wi臋c je偶eli Towar nie posiada w艂a艣ciwo艣ci, kt贸re powinien mie膰 ze wzgl臋du na cel umowy, wynikaj膮cy z okoliczno艣ci lub przeznaczenia, nie ma w艂a艣ciwo艣ci, o kt贸rych Sprzedawca zapewni艂 Zamawiaj膮cego, nie nadaje si臋 do celu, o kt贸rym Zamawiaj膮cy poinformowa艂 Sprzedawc臋 przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zg艂osi艂 zastrze偶enia co do takiego jej przeznaczenia, Towar zosta艂 wydany Zamawiaj膮cemu w stanie niezupe艂nym.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodno艣ci zam贸wienia z otrzymanym towarem prosimy o poinformowanie drog膮 telefoniczn膮 Restauracji bezpo艣rednio po otrzymaniu Zam贸wienia.
 4. Poza danym dniem roboczym reklamacje prosimy kierowa膰 drog膮 elektroniczn膮 na adres: kontakt@sliceofheaven.pl
 5. Sprzedawca rozpatruje reklamacj臋 w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 6. W przypadku skutecznego odst膮pienia od umowy Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 dokona膰 zwrotu p艂atno艣ci w terminie 14 dni od dnia otrzymania odst膮pienia od umowy, z zastrze偶eniem, 偶e zwrot p艂atno艣ci nie nast膮pi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odes艂ania.
 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytu艂u r臋kojmi za wady fizyczne Towaru, kt贸re istnia艂y w chwili przej艣cia niebezpiecze艅stwa na Zamawiaj膮cego lub wynik艂y z przyczyny tkwi膮cej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 8. Je偶eli Towar ma wad臋, Zamawiaj膮cy mo偶e z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy, chyba 偶e Sprzedawca niezw艂ocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wad臋 usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, je偶eli Towar by艂 ju偶 wymieniany przez Sprzedawc臋

XII Ochrona danych osobowych (zgodno艣膰 z RODO):

 1. Administratorem danych osobowych jest Rafa艂 Pukacz 鈥 w艂a艣ciciel marki Slice of Heaven, ul. Bia艂owieska 18/10, 54-234 Wroc艂aw, NIP: 8942993123, e-mail: kontakt@sliceofheaven.pl. Wi臋cej informacji o zasadach przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych mo偶na znale藕膰 w Polityce prywatno艣ci

XIII Postanowienia ko艅cowe:

1. Regulamin okre艣la zasady zawarcia i wykonania umowy sprzeda偶y towar贸w znajduj膮cych si臋 na stronie Sklepu.
2. Regulamin dost臋pny jest dla wszystkich Zamawiaj膮cych w wersji elektronicznej na stronie Sklepu https://sliceofheaven.pl.
3. Do korzystania ze Sklepu niezb臋dne jest posiadanie urz膮dze艅 pozwalaj膮cych na dost臋p do Internetu oraz przegl膮darki zasob贸w internetowych umo偶liwiaj膮cej wy艣wietlanie stron www, a tak偶e podanie adresu e-mail umo偶liwiaj膮cego przes艂anie informacji dotycz膮cych realizacji zam贸wienia.
4. Zakazuje si臋 osobom korzystaj膮cym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim tre艣ci bezprawnych.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowi膮zuj膮 przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w 偶ycie w terminie 14 dni od opublikowania. Zmiany b臋d膮 udost臋pniane na stronie sklepu internetowego https://sliceofheaven.pl. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu oznacza brak mo偶liwo艣ci korzystania ze Sklepu internetowego https://sliceofheaven.pl oraz sk艂adania Zam贸wie艅.
7. Zamawiaj膮cy posiadaj膮cy Konto w przypadku braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu powinni przes艂a膰 na adres Sprzedawcy o艣wiadczenie o braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu. Sprzedawca z chwil膮 otrzymania o艣wiadczenia woli Zamawiaj膮cego usunie posiadane przez Zamawiaj膮cego Konto, o czym Zamawiaj膮cy zostanie poinformowany.
8. Regulamin nie wy艂膮cza oraz nie ogranicza 偶adnych uprawnie艅 Zamawiaj膮cego b臋d膮cego konsumentem, kt贸re przys艂uguj膮 mu na mocy bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa. W przypadku sprzeczno艣ci pomi臋dzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, przyznaj膮cymi konsumentom uprawnienia, pierwsze艅stwo maj膮 te przepisy.

X