Zgodnie z RODO, poniżej przedstawiam Ci zasady przetwarzania danych stosowane przez Administratora.

1. Kim jest Administrator Danych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Rafał Pukacz – właściciel marki Slice of Heaven, ul. Białowieska 18/10, 54-234 Wrocław, NIP: 8942993123, e-mail: kontakt@sliceofheaven.pl

2. W jakim celu zbieramy Twoje dane? Jak długo je przetwarzamy?

Możemy przetwarzać Państwa dane w następujących celach:

2.1. Komunikacji z Państwem, w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail.

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego; Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji z Państwem. Dane mogą być także przetwarzane w celu archiwizacji do celów wewnętrznych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.

2.2. Zawarcia umowy i jej realizacji (złożenia zamówienia) oraz realizacji obowiązków ciążących na Administratorze

Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy jak np. prawo do reklamacji z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w przypadku gdy dane są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (jak np. wystawianie i przechowywanie faktur) – dane będą przetwarzane w tym celu nie dłużej niż przez 6 lat (obowiązki archiwizacyjne dot. dokumentów księgowych), chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statycznych do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2.3. Wysyłki informacji marketingowych m.in. o usługach, produktach

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania informacji handlowych.

Do celów komunikacji handlowej, potrzebujemy Państwa zgody zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Można ją w każdej chwili wycofać klikając link w stopce maila lub pisząc do nas na adres podany wyżej

2.4. Rekrutacji

Dane będę przetwarzane w celu i przez czas konieczny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i zawarcia umowy, a w przypadku danych dodatkowych dobrowolnie przez Państwa podanych – w oparciu o Państwa zgodę. Dane będą przetwarzane także do celów przyszłych rekrutacji – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, przez okres maksymalnie 3 lat (okres ten liczony jest od zakończenia roku, w których aplikacja została pozyskana).

2.5. Ustalenia, obrony i dochodzenie roszczeń

Dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Komu możemy przekazać Państwa dane?

Przekazujemy Państwa dane innym podmiotom tylko wtedy gdy jest to niezbędne.
W razie potrzeby, Państwa dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacji celów przetwarzania, tj. firmie hostingowej, firmie obsługującej sprawy księgowo-rachunkowe, firmie świadczącej usługi chmurowe, operatorom pocztowym, firmie kurierskiej, innym podmiotom współpracującym przy realizacji zleceń, prawnikom, firmie administrującej systemem do obsługi Klientów.

Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG. W sytuacji gdy jednak będą przekazane poza EOG, przekazanie nastąpi do podmiotów, które przystąpiły do tzw. Tarczy Prywatności lub w oparciu, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane RODO lub w oparciu o Państwa zgodę. Państwa dane mogą być przekazane: Facebook Inc. Oraz Google LLC.

4. Jakie prawa Państwu przysługują?

W związku z RODO, przysługuje Państwu prawo:

  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych,
  • cofnięcia zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcamy jednak do wcześniejszego kontaktu z nami celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.

5. Przepisy prawa obowiązujące w zakresie danych osobowych

W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa europejskiego, w tym w szczególności RODO.

6. Polityka plików cookies

Administrator może stosować technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony: kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

Możesz dokonać samodzielnie zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Brak wyrażenia zgody na pliki cookies może ograniczać działanie niektórych funkcjonalności na stronie

4.9/5 - (160 votes)
X